O estudo de Angelo Colocci sobre o Cancioneiro da Biblioteca Nacional – Encontro Filologia CLUL com Mercedes Brea

O estudo de Angelo Colocci sobre o Cancioneiro da Biblioteca Nacional – Encontro Filologia CLUL com Mercedes Brea

16 março 2023 12:00 - 13:00

mercedes breaMercedes Brea é Catedrática jubilada de Filoloxía Románica na Universidade de Santiago de Compostela. Foi, nesta universidade, Secretaria dos Cursos de Lingua e Cultura española para estudantes estranxeiros e do Instituto de idiomas, Directora do Servizo de Publicacións, Vicerreitora de Profesorado e Decana da Facultade de Filoloxía. Coordinou o Máster en Estudos medievais europeos: imaxes, textos, contextos, e o Programa de Doutoramento en Estudos Medievais. Dirixiu a Escola de Doutoramento en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, e coordinou o grupo de investigación GI-1350 da USC, ademais da Rede de estudos medievais interdisciplinares, subvencionados ambos pola Xunta de Galicia.

Dirixiu unha decena de proxectos de investigación do Plan Nacional e varios de carácter autonómico, ademais do proxecto Lírica galego-portuguesa, que se desenvolve no CRPIH (codirixido desde 2014 pola Prof.ª Pilar Lorenzo) e cuxos principais resultados son as bases de datos MedDB, BiRMED e PalMed, todos eles disponibles en www.cirp.gal.

Organizou varios congresos internacionais e dirixiu (ou codirixiu) máis de quince teses de doutoramento.

Formou parte de numerosos comités de avaliación (de docencia e de investigación) tanto nacionais como autonómicos, e presidiu algúns deles. Colaborou tamén con axencias de avaliación doutras comunidades autónomas e doutros países, e forma parte do comité científico de moitas revistas da súa especialidade.

As súas liñas de investigación máis destacadas son: a) procedementos de formación de palabras, b) morfosintaxe románica, c) literatura románica medieval. Esta ocupa un lugar prioritario nas últimas décadas, nas que se ocupou de lírica trovadoresca, CSM, narrativa breve… A curto e medio prazo, os seus obxectivos están relacionados directamente coas bases de datos da lírica galego-portuguesa.

É autora dunha ampla bibliografía.

Os Encontros Filologia CLUL visam promover reuniões em torno de projetos filológicos ou relacionados com a Filologia, para que possamos conversar com os protagonistas de conhecimentos novos. Uma hora: trinta minutos de apresentação e trinta minutos de debate.

O encontro realiza-se on-line, na plataforma Zoom; credenciais a enviar aos inscritos na véspera do evento.

As incrições decorrem até dia 15 de Março de 2023.

Formulário de inscrição »

Mais informações »

Formulário para divulgação de iniciativas da FLUL

Aqui encontra o formulário para envio de informação sobre iniciativas de âmbito científico, académico e cultural, para divulgação na Agenda da FLUL.
Solicita-se o envio deste formulário, devidamente preenchido, com a antecedência mínima de uma semana relativamente ao início da atividade.
Email: comunicacao@letras.ulisboa.pt